Urheilutoiminta

Liikunta ja urheilu ovat tasapainoisen ja terveellisen elämän peruselementtejä. Mahdollisuus harrastaa ja osallistua urheilu- ja liikuntatoimintaan ovat jokaisen lapsen perusoikeuksia. Suomessa tilanne on aika pitkälti hyvää. Moni lapsi ja nuori harrastaa liikuntaa jossain muodossa. Vaikka kokonaistilanne on pitkälti hyvää Suomessa, on myös lapsia, joilla ei ole mahdollisuuksia osallistua liikunta tai urheilutoimintaan. Suomessa lasten liikuntakustannukset ovat kasvaneet tasaisesti, ja tämä on vaikuttanut siihen, että monella vähävaraisenperheen lapselle ei ole mahdollisuutta harrastaa liikuntaa (tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten hinnoista).

Maahanmuuttajalapsilla ja nuorilla tilanne on kaksin kerroin huonompaa. Vanhempien heikko kielitaito, tietämättömyys julkisten palvelujen saatavuudesta ja heikko taloudellinen tilanne sekä pelot ja ennakkoluulot uutta kulttuuria kohtaan, rajoittavat huomattavasti maahanmuuttajalapsen ja nuoren mahdollisuutta osallistua liikunta- ja urheilutoimintaan. Yhdistyksemme on 19 vuoden olemassaolonsa aikana havainnut nämä ongelmat konkreettisesti. Olemme myös havainneet omissa tutkimuksissamme, että nuoret, jotka harrastavat liikuntaa sopeutuvat ja menestyvät paremmin.Tuotamme matalakynnyksen liikuntakerhoja, joiden tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja aktivisuutta. Liikuntakerhomme ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Vuonna 2019 tuotamme viikoittain lapsille 18 liikuntakerhoa, ja yhteensä viikoittain 40 tuntia tehokasta liikuntatuntia. Liikuntakerhoihin osallistuvat viikoittain 200-250 lasta ja nuorta viikoittain.

Olemme myös onnistuneet perustamaan kaksi harrastejoukkuetta, jotka osallistuva Palloliiton alaisiin sarjoihin. Näissä joukkueissa pelaa 20 lasta ja nuorta.

Yhteystiedot

Sahan-seura ry Ojahaanrinne 4 k
Vantaa
01600
Info@sahanseura.net